Fysioterapeut Heidi Holm

Fysioterapeut
Heidi Holm

Handelsbetingelser

Produkter og tjenesteydelser leveres af

MitKejsersnit I/S
Duebrødrevej 8, 2.
4000 Roskilde
CVR: 42292591

Kontakt

Kontakt mig på heidi@mitkejsersnit.dk

Betaling

Mit Kejsersnit modtager betaling med Dankort, MobilePay samt internationale kreditkort via EasyMe Betaling.

Levering af digitale produkter

Du modtager straks efter dit køb en faktura på e-mail til den opgivne e-mailadresse.
Mit Kejsersnit eller EasyMe gemmer aldrig dine kortnumre, udløbsdato eller kontrolcifre.

Du får adgang til online kurset med digitalt indhold via et login. Din adgang til produktet leveres straks efter køb via e-mail med beskrivelse af, hvordan du kommer i gang. Levering sker i løbet af få minutter, dog kan der i helt særlige tilfælde gå længere tid, dog max 2 dage. E-mailen sendes til den e-mailadresse, du har opgivet, da du købte produktet.

Som forbruger har du normalt 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftaleloven. Fortrydelsesretten gælder dog ikke på samme måde ved levering af digitalt indhold, som dette online kursus består af.

Når du bestiller et online kursus hos MitKejsersnit, giver du samtykke til frasigelse af retten til at fortryde købet efter købsprocessen. 

Du har adgang til dit online produkt i 2 år fra købsdato.

Rettigheder

Alle rettigheder til workshops, kurser, events og digitale produkter tilhører Mit Kejsersnit. Ved køb opnås licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt.

Dit digitale produkt er personligt, og det er ikke tilladt at sælge, videresende, udlåne, give det købte væk eller på anden måde distribuere produktet, hverken privat eller kommercielt. Det gælder både for indholdet af vores online produkter, livehold, workshop og kurser.

Disclaimer

Anbefalingerne på Mitkejsersnit.dk, både i digitale produkter og personlig rådgivning, er kun beregnet til information.
De kan ikke erstatte lægefaglig rådgivning eller behandling.

Heidi Holm og Mit Kejsersnit kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte skader eller gener, som er opstået efter brug eller misbrug af dette indhold.

Personlig rådgivning

Betaling for personlig rådgivning skal ske på forhånd. Du kan ændre din tid op til 48 timer før den planlagte session. Hvis du vil aflyse eller ændre din session inden for mindre end 48 timer før det aftalte tidspunkt, betales det fulde beløb.

Når din session er afviklet, har du ikke mulighed for at få pengene tilbage.

Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende telefon- eller internetforbindelse på tidspunktet for sessionen. Du må gerne optage din session, men din optagelse er kun til personligt brug og må ikke deles med andre.

Hvis Heidi Holm må aflyse sessionen pga. force majeure, vil du blive tilbudt hele honoraret retur eller et nyt tidspunkt for sessionen.

Reklamationsret for tjenesteydelser

Hvis du er utilfreds med tjenesteydelser købt hos Mit Kejsersnit, skal du kontakte heidi@mitkejsersnit.dk.

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret for tjenesteydelser.

Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer. Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Mit Kejsersnit måtte pådrage sig i relation til kurser og rådgivning er begrænset til direkte skade og tab.

Mit Kejsersnit kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for indirekte skade eller tab.

Mit Kejsersnits erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til heidi@mitkejsersnit.dk.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41 71 50 00
e-mail: kfst@kfst.dk

https://www.forbrug.dk/Klagemuligheder/Forbrugerklagenaevnet/Klag-til-Forbrugerklagenaevnet

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

Her fortæller jeg bl.a. om, hvorfor du måske har ondt i ryggen, og hvordan du kan behandle dit ar.